سلامتی پسرای که...

سلامتی اونیکه پاتوقش مزار شهداس نه سر قرار دوست دختراش  ...
سلامتی کسی که جای پرورش اندام وتزریق بازو پرورش ایمان میکنه وخودسازی...
سلامتی پسری که سرش و خم میکنه
 تا سنگ فرش خیابونا ،نه رودروی ناموس مردم....
سلامتی هرچی پسره که بلوز آستین بلند میپوشه
 شلوار کتان نه لباس های تنگ وشلوار جاستین...
سلامتی اونی که نه مدونا میشناسه نه شکیرا والیزابت  ...

دختر رویاهاشم سلنا گومز نیست.
سلامتی اون پسری که بلده مکبر باشه و نماز اول وقتش حجته...
سلامتی اون پسری که  تظاهرات وراهپیمایی رفتنش عین نماز اول وقته براش ...
سلامتی اون پسری که جای نود شب زود میخوابه تا صبح نمازش قضا نره...
سلامتی هرکی که پیشش،روبروش ،کنار دستش تو کلاس با امنیت میشینی
 وانگارنه انگار کنارش دختر نشسته...
سلامتی اون پسری که بعد امتحان نمیره پیش همکلاسی های مونث
 وبگو بخند رابندازه به بهانه ی امتحان...
سلامتی آقا پسری که وقتی تو ماشینش صدای ضبطش وبلند میکنه ...
نوای کربلا کربلا میاد..
سلامتی اون آقا یی که ظهر تو دانشگاه
پشت کفشاشو خم میکنه وآستیناش بالاست
جوراباشم از جیباش آویزونه...
مهم نیست دخترای جلف دانشگاه مسخرش کنن مهم زود
 رسیدن به حسینیه اس..
سلامتی اون ی که تو تابستون میره اردوی جهادی
 نه صفا سیتی با دوست دختراش....توشمال
سلامتی اون پسری که عکس فرماندهین دفاع مقدس میزنه رو پیرهنش
سلامتی هرچی پسر مذهبی...

/ 0 نظر / 45 بازدید