/ 1 نظر / 232 بازدید
سی سیب

عریان شدن برای امام حسین (ع9 اصلاً درست نیست این خلاف مرام امام حسین است.