وبلاگ کلب الحسین نوروزیان...

aliasghar1371.blogfa.com

کلب الحسین نوروزیان

.....................................

noroozian.persianblog.ir

علی اصغر نوروزیان

......................................

ارتباط با کلب الحسین

علی اصغرنوروزیان

...............................

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

امام حسین سگ نمی خواهد آدم می خواهد که ظاهرا یا وجود ندارن یا اینکه کم هستند