سلامتی دخترایی که...

فدای اون دختر چادری که توگرمای چهل درجه زیر چادرش انگار تنور روشن کرده
و باز سفت ومحکم چادرشو گرفته...
فدای اون دحتر چادری که عقده ایه ...
عقده ی کربلا داره.....
فدای اون دختر بسیجی که سعی میکنه جلسات بسیجش  کم نمیشه
فدای اون دختر ی که پسرای دانشگاه تفنگدار صداش میکنن
 چون هیچ وقت به صداها ی آی خانمی جواب نمیده...
فدای اون دختر باحالی که زیر چادر مشکیه.....
فدای اون دختری که تو جنوب قش وضعف میره برا سقا شدن....
فدای اون دختری که مدل  موهاش ولباسش وکفش هاشو...
همونی انتخاب میکنه که اسلام دستورشو داده.....
فدای همشون....سلامتی همشون....صلوات

/ 0 نظر / 29 بازدید