سید علی حسینی خامنه ای...

رهبره من طلایه داره لاله های...

امید قلبه عاشقای..

خمینیه زمان مای ...

آرزومه همیشه یاوره تو باشم...

میون لشکر تو باشم...

علی اکبر تو باشم...

/ 1 نظر / 11 بازدید