تصاویری از ایستگاه صلواتی هیئت انصارالحسین(ع)امیریه

تصاویری از خادمین هیئت انصلارالحسین(ع) امیریه

در روز میلاد حضرت مهدی (عج) در ایستگاه صلواتی در مقابل

زینبیه هیئت انصارالحسین (ع)

علی اصغرنوروزیان مداح هیئت انصارالحسین امیریه

آقامقدم اصلانی اردبیلی یکی از ذاکران آذری زبان شهر امیریه شهرستان

شهریار.امیری

/ 2 نظر / 45 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

علی اصغر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]