/ 2 نظر / 33 بازدید
hediyeh

زندگی اجبار است.مرگ انتظار.عشق یکبار. جدایی دشوار. اما یاد تو تکرار. ........./ان زمان که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم .ان زمان که دوستمان دارند لجبازی می کنیم .در اخر با بت انچه از دست دادیم فقط اهی مکشیم......................./

دل سوخته

خداحافظ ای برادر زینب...