/ 2 نظر / 44 بازدید
فرزند شهید

عشق یعنی ی پلاک ... که زده بیرون از دل خاک... عشق یعنی ی شهید... بالبای تشنه زیر خاک...

hediyeh

در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری تو توانایی بخشش داری دستهای تو توانایی آن را دارد